Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

  

 Protecția datelor cu caracter personal
 

 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 Direcția Generală de Pașapoarte prelucrează cu bună credință, pentru scopuri legitime (personalizarea pașaportului simplu electronic/temporar, constituirea și gestionarea Registrului Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, gestionarea Sistemului Național Informatic de Evidență a Pașapoartelor Simple, aplicarea dispozițiilor Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate), prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în condiții care să asigure protecția și securitatea, datele cu caracter personal pe care le furnizează persoanele care solicită eliberarea pașaportului sau alte documente specifice.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuțiile legale.

Informațiile cu caracter personal înregistrate și prelucrate prin intermediul formularelor specifice, sunt destinate utilizării de către Direcția Generală de Pașapoarte și pot comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și reprezentanții legali ai acesteia, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Autoritatea Electorală Permanentă, MAE, CNSAS, organe de urmărire penală și alte autorități/ instituții publice abilitate de lege să solicite astfel de informații.

SUPRAVEGHERE VIDEO


DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii 677/2001, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Ghișeul de relații cu publicul din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte (Nicolae Iorga nr. 27, sector 1, București).

Pentru mai multe informații consultați GHIDUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR!

Formular cerere acces
Formular cerere intervenție

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform Legii nr. 141/2010, privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen și a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Ghișeul de relații cu publicul din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte (Nicolae Iorga nr. 27, sector 1, București).

Pentru mai multe informații consultați GHIDUL SIS
For detailed information, please read GUIDE SIS

Model cerere:
Exercitare drept de acces SIS-RO
Exercising right of acces SIS-RO


LEGISLAȚIE

SCHENGEN

MATERIALE INFORMATIVE A.N.S.P.D.C.P.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritate publică, autonomă și independentă, cu personalitate juridică care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001.

Contact:
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sectorul 1, București
Tel: +40-318.059.211 Fax: +40-318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www.dataprotection.ro

   
   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0