Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
   
Organigramă
Comunicate / Precizări
Protecţia datelor cu caracter personal
Standarde de calitate
Cariera
Informaţii publice
(Art.5 Legea 544)

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

Adrese utile / Telefon / Fax
Unităţi teritoriale coordonate
Declaraţii de avere
Achiziţii / Dotări
Proiecte fonduri europene
  Evaluare anuală
  Tabel venituri salariale
  Situaţie plăţi
Transparenţă decizională
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 
 
 
Eliberarea adeverinţelor referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate
GHIDUL
Serviciilor Consulare
   


  

 Baza legală

 

Legislaţie privind regimul paşapoartelor în România


Constituţia României, revizuită

REGULAMENTUL (CE) NR. 2252/2004 AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate īn paşapoarte şi īn documente de călătorie emise de statele membre

Legea nr. 248/2005 (*actualizata*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificarile si completarile ulterioare


Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,  cu modificarile si completarile ulterioare
.


Hotărāre nr. 556 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora

Hotărāre nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun īn circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, cu modificările ulterioare


Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, judeţene şi al municipiului Bucureşti


Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu rectificarea ulterioară

Decizia Primului Ministru nr. 194 din 9 iulie 2007 pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE 1.319 din 14 octombrie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice

Protocol de cooperare D.G.P. - I.G.P.F. din octombrie 2008 pentru îndeplinirea în comun a sarcinilor ce le revin în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor specifice regimului frontierei de stat, al paşapoartelor, precum şi combaterea migraţiei ilegale a cetăţenilor români

Legislaţie incidentală în activitatea desfăşurată de Direcţia Generală de Paşapoarte şi de Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, judeţene şi al municipiului Bucureşti

Codul Penal

Codul Civil

Codul Procedură Civilă


Codul Procedură Penală

Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţenii români sau de persoane fară cetăţenie domiciliate în România, aprobată prin Legea nr.252/2002.

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare

Hotarârea Guvernului nr. 560/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează Sistemul National Informatic de Evidenţă a Populaţiei

Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotarârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Hotărârea Guvernului nr. 1883 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006.


HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reयedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizata*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoaşterea şi executarea hotarārilor judecătoreşti īn materie matrimonială şi īn materia răspunderii parintesti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

  Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotarārilor īn materie civilă şi comercială

  LEGE nr. 191 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

   
   
                         Contact
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0