Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    English
 
 
   
Organigramă
Comunicate / Precizări
Protecţia datelor cu caracter personal
Standarde de calitate
Cariera
Informaţii publice
(Art.5 Legea 544)

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

Adrese utile / Telefon / Fax
Unităţi teritoriale coordonate
Declaraţii de avere
Achiziţii / Dotări
Proiecte fonduri europene
  Evaluare anuală
  Tabel venituri salariale
  Situaţie plăţi
Transparenţă decizională
Informații utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţelor referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate
GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

 Prima pagină

Direcţia Generală de Paşapoarte Str. Nicolae Iorga, Nr. 29 Bucureşti - Sector 1

   

ANUNȚ !

Începând cu data de 01.01.2016 costul pașaportului se va modifica astfel:


Pașapoarte simple electronice=261,00 lei* (costul pașaportului) + 22,00 lei* (taxa consulară);
Pașapoarte simple electronice (minori sub 12 ani), cu valabilitate 3 ani =236,00 lei* (costul pașaportului) + 22,00 lei* (taxa consulară);
Pașapoarte simple temporare = 97,00 lei* (costul pașaportului) + 22,00 lei* (taxa consulară) + 100* lei (tarif suplimentar).

* Pentru detalii suplimentare accesați sectiunea ACTE NECESARE / Tarife


DOMENII DE COMPETENŢĂAtribuții de organizare, îndrumare și control, în condițiile legii, a activității de personalizare, emitere, eliberare și evidență a pașapoartelor simple și pașapoartelor simple temporare desfășurată de serviciile publice comunitare din subordinea instituției prefectului.

Personalizarea pașapoartelor electronice – diplomatice, de serviciu, simple și alte documente, în condițiile legii.

Verificarea îndeplinirii standardelor și specificațiilor naționale și internaționale cu privire la pașapoartele electronice.

Participarea la comisiile internaționale de elaborare a standardelor și specificațiilor pentru documentele de călătorie.

Asigurarea interoperabilitatii citirii pasapoartelor electronice românesti prin implementarea standardelor recunoscute international în domeniul documentelor de calatorie.

Efectuează verificări şi menţiuni în evidenţe privind (re)stabilirea domiciliului în România a cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate;

Colaborează cu Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea soluţionării cererilor cetăţenilor români aflaţi în străinătate referitoare la eliberarea de paşapoarte sau titluri de călătorie, în conformitate cu prevederile legale;

Soluţionează, în termenele legale, cererile, petiţiile şi memoriile privind limitarea exercitării dreptului cetăţenilor români la libera circulaţie în străinătate;

Efectuează verificări în evidenţele specifice, în vederea identificării minorilor cetăţeni români aflaţi în străinătate neînsotiti şi a membrilor familiilor acestora, la solicitarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României;

Furnizează date privind cetăţenia română cuprinse în Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple;

Atestă, la solicitarea autorităţilor competente române, calitatea de cetăţean român în condiţiile art.35 din Legea nr. 248/2005;

Soluţionează cererile pentru furnizarea datelor din Registrul naţional pentru evidenţa paşapoartelor simple conform prevederilor legale;

Soluţionează cererile persoanelor fizice pentru studierea dosarului personal de paşapoarte;

Eliberează, la cerere, în condiţiile prevăzute de lege, adeverinţe care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate;

Efectuează verificări în evidenţe cu privire la persoanele decedate sau care au suferit accidente în străinatate, în vederea identificării şi informării familiilor în ţară;

Eliberează, la cerere, în condiţiile prevăzute de lege, adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate;

Soluţionează sesizările, reclamaţiile şi plângerile cetăţenilor cu privire la activitatea lucrătorilor Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a celor din cadrul Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple.


   
   
                         Contact
   
PAŞAPORTUL ROMÂNESC
(video)
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandări: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 10.0